Gratis tandvård till och med det år du fyller 23

Gratis tandvård till och med det år du fyller 23

Glad tjej
Foto: Shutterstock

Åldersgränsen för den avgiftsfria tandvård har i år höjts till 23 år. Du som är eller fyller 23 år under 2019 betalar därmed inget för din tandvård hos oss.

Riksdagen beslutade under 2016 att i hela landet höja gränsen för avgiftsfri tandvård till och med 23 år. Höjningen av den avgiftsfria tandvården för barn och unga vuxna har successivt höjts och startade under 2017 då gränsen höjdes till 21 år. 2018 höjdes gränsen till 22 år och nu görs den sista åldershöjningen, nu till 23 år.

När börjar det gälla?

Den nya åldersgränsen börjar gälla den 1 januari 2019.

Vad behöver du göra?

Om du redan är kund hos oss på Folktandvården behöver du inte göra någonting, vi kallar dig precis som vanligt. Har du några frågor är du välkommen att kontakta din klinik.