En av tio ska utbildas i Folktandvården

När alla gått utbildningen innebär det att en av tio av Folktandvårdens tandvårdspersonal kommer att vara utbildade handledare. Utbildningen anordnas av Move Management och är ett träningsprogram för att skaffa färdighet för det professionella handledarskapet.

Programmet följer en forskningsbaserad pedagogik som i dagligt tal brukar kallas för upplevelsebaserat lärande eller aktionslärande.

– Det är ett träningsprogram som brett går igenom det professionella ledarskapet. Att vi som organisation kommer ha så många utbildade handledare är en oerhörd styrka och kommer vara betydelsefullt för hela Folktandvården, menar Anna Brolin och Ellen Jacobs.

Gemensamt språk som smittar

Bland annat pekar man på vikten av att ha ett gemensamt språk inom organisationen för handledning.

– En handledarutbildning utvecklar såklart den enskilde. Men det vi vet är att det också skapar en kultur och ett språk som smittar av sig till resten av våra medarbetare. Det är minst lika viktigt och gör att vi får ett helhetsgrepp kring hur vi tar hand om våra anställda.

För att ytterligare säkra konceptet och utveckla Folktandvårdens arbetssätt kring handledning kommer även en arbetsgrupp att tillsättas.

– De kommer titta på hur vi sedan ska fortsätta med att kontinuerligt arbeta med frågan, säger Anna Brolin och Ellen Jacobs.