Odontologiska Institutionen skriver nytt avtal med kinesisk samarbetspartner

Odontologiska Institutionen skriver nytt avtal med kinesisk samarbetspartner

Xuan Shiying, Qingdaos sjukhusdirektör och övertandläkare Per Tidehag.
Xuan Shiying, Qingdaos sjukhusdirektör och övertandläkare Per Tidehag. Foto: Privat

Region Jönköpings län och Odontologiska Institutionen skriver ett gemensamt utbytes- och utbildningsavtal med kinesiska Qingdao Muncipial Hospital. Avtalet sträcker sig över tre år och möjliggör för specialist- och ST-tandläkare från båda länderna att ta del av varandras kunskaper.

Tidigare i våras besökte tre representanter från det kinesiska sjukhuset Qingdao Muncipial Hospital Folktandvården och Odontologiska Institutionen (OI). Bland annat ville man studera Odontologiska Institutionens sätt att arbeta med specialistutbildningar. De kinesiska besökarna var samtidigt väldigt intresserade av OI:s sätt att arbeta kring käkkirurgi och implantat.

Med besöket fanns också en förhoppning om ett framtida samarbete parterna i mellan. Qingdao Muncipial Hospital är ett av Kinas högst rankade med stora patientflöden och har en framskjuten position när det kommer till tandvård.

Treårigt avtal med kunskapsutbyten

Nyligen besökte övertandläkare Per Tidehag Kina och Qingdao för att ta diskussionerna vidare. Och resultatet föll väl ut. Tillsammans skrev de båda parterna under ett treårigt avtal som gör det möjligt för ST- och specialisttandläkare från OI att besöka Qingdao samtidigt som OI kan ta emot specialister från Kina.

– För oss ger det en bra bild av omvärlden och andra perspektiv på hur arbetet kan utföras. De är väldigt duktiga på digitala patientflöden. För respektive part kan det röra sig om besök på två till fyra veckor där man får följa den dagliga verksamheten och lära av varandra, berättar Per Tidehag och fortsätter:

– Qingdaos stora patientvolymer gör också att vi kan få chansen att studera många olika typer av tillstånd som man som tandläkare I Sverige stöter på mycket få gånger eller ens aldrig.

Per Tidehag utsedd till gästprofessor

Förutom kunskapsutbyten finns det också förhoppningar om att kunna inleda gemensamma kliniska forskningsprojekt.

I samband med att parterna skrev på avtalet utsågs också Per Tidehag till gästprofessor vid Qingdao Muncipial Hospital och gav en föreläsning om vikten av att utbilda moderna tandläkare under en medicinkonferens som pågick samtidigt som besöket ägde rum.

– Det känns väldigt roligt så klart och tanken är att jag ska kunna ge ett par föreläsningar hos dem under den här tiden.

Förhoppningen är att de första ST-tandläkarna från OI ska kunna besöka Qingdao under nästa år.

Här ligger Qingdao(Extern länk) (Google maps)

Mer information:

Är du intresserad och vill ha mer information? Kontakta Per Tidehag, per.tidehag@rjl.se.