Folktandvårdens patientenkät 2023

Folktandvårdens patientenkät 2023

Hjälp oss att bli bättre! Under juni 2023 skickar Folktandvården Region Jönköpings län ut en patientenkät, till slumpmässigt utvalda patienter som besökt oss under våren. Vi hoppas att du som får möjligheten att delta, tar chansen och tycker till om vår verksamhet!

Hur kan vi bli bättre?  

Vi inom Folktandvården vill ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet och vill veta mer om hur patienterna upplever sitt besök hos oss som vårdgivare. Under juni kommer därför en digital enkät att skickas ut till ett antal av de patienter som besökt oss under våren, med syfte att ringa in områden för förändring och förbättring.

Din åsikt är viktig!

Vi är tacksamma om du som får enkäten skickad till dig tar dig tid att fylla i den, och delar med dig av dina åsikter. Har du några funderingar kring enkäten så har vi samlat en del frågor och svar här nedan. 

För dig som har frågor eller funderingar kring Folktandvårdens patientenkäten har vi här samlat några frågor och svar. 

Varför en patientenkät? 

Vi genomför en patientenkät med målet att bättre förstå din patientupplevelse hos oss som vårdgivare, så att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på ett bra sätt. 

Vem får svara på enkäten?

Urvalet sker slumpvis. Enkäten är digital och deltagarna får en länk till enkäten skickad till sig via sms från Folktandvården. Sms:et skickas bara till vuxna patienter, över 18 år, som varit på besök hos oss någon gång under maj/juni 2023. Avsändaren på sms:et är ”Folktandvården”, och länken är säker att klicka på. Enkäten tar cirka fem minuter att besvara. 

Hur många får utskicket?

Folktandvården skickar undersökningen till cirka 5 000 patienter inom allmäntandvården, och cirka 1 500 patienter inom specialisttandvården under juni 2023. Totalt får 6 500 personer inom Region Jönköpings län möjlighet att tycka till den här gången.

Hur går det till?

Enkäten är öppen i två veckor. Efter en vecka skickas ett påminnelse-sms ut till dig som slumpats att delta i enkätundersökningen. 

Kommer jag att vara anonym?

Du som deltar är helt anonym, och dina svar kan inte spåras till dig som individ. Vi behandlar dina personuppgifter enligt GDPR och alla gällande informationslagar. 

Får jag någon ersättning?

Nej, det utgår ingen ersättning och det är helt frivilligt att delta. Vill du kan du däremot anmäla dig, i slutet av enkäten, att delta i en utlottning av trisslotter. Bland de som besvarat hela enkäten och anmält intresse för att vara med i utlottningen, lottas 100 stycket trisslotter, á 30 kr st, ut. Du kan bara vinna en lott och du kan enbart fylla i enkäten en gång.