Lediga jobb i Folktandvården och intresseanmälan

VFU i Folktandvården

Två tjejer ler in i kameran. De har vita tröjor på sig.
Foto: Julia Lindster

Studerar du till tandhygienist och är nyfiken på hur din verksamhetsförlagda undervisning (VFU) ser ut hos oss i Folktandvården? Vad kul, det där är vi nämligen väldigt bra på och ganska stolta över. Häng med!

Det är kanske nu du knyter dina första kontakter. De där som blir avgörande för den närmsta framtiden efter dina studier. Vi ser på vårt möte med dig som ett välkomnande av en ny framtida kollega. Det är vad vi hoppas på.

För att vi ska kunna skapa den absolut bästa utbildningsmiljön för dig under din praktiktid hos oss har vi handledare som välkomnar dig till vår verksamhet på bästa sätt och som får allt att stämma mellan praktik och teori. Ann-Sofie jobbar som tandhygienist på avdelningen för parodontologi-endodonti men är också regionalt ansvarig för den verksamhetsförlagda utbildningen i Folktandvården. Att coacha, guida och utveckla tror vi nämligen är ett vinnande koncept. Välkommen att bli en del av något större! 

Ett nära samarbete med Jönköping University

Folktandvården och tandhygienistutbildningen vid Jönköping University har ett nära samarbete i  frågor som kan uppstå kring din VFU-period. Inför varje verksamhetsförlagd utbildning hålls en gemensamma träff för våra handledare och efter avslutad termin utvärderas praktiktiden. Vi vill skapa en proffsig helhet – från lärartid i skolmiljö till handledartid på varje folktandvårdsklinik i Jönköpings län. 

Det finns idag ett bra samarbete kring din utbildning. Avtalet om verksamhetsförlagd utbildning inom Region Jönköpings län och Jönköpings University styr samarbetet kring VFU som omfattar strategisk utveckling såsom innehåll, omfattning, kvalitetskrav, forskning, utveckling och uppföljning, som kontinuerlig planering och genomförande av den verksamhetsförlagda utbildningen.

Väl förberedda för din tid hos oss

Hur lyxigt är det inte att bli tilldelad en egen handledare? Japp, så måna är vi om dig. Och så intresserade är våra tandhygienister av att lära ut och träna upp. Finslipa och se dig breddas i din utveckling. Vi är väl insatta i din studieguide och hjälper dig att uppnå dina lärandemål såväl som personliga mål. Och oj, vad skönt att veta vem man alltid kan vända sig till när frågor uppstår. Men givetvis litar vi på att du får lika bra svar vem du än frågar. Vi ser dina veckor hos oss som ett gemensamt ansvar. Till vår hjälp har vi också en handledarguide från högskolan som stöttar oss i vår handledning.

VFU_citat_från_Clara.jpg

Hur gör vi din praktik till den bästa för dig?

Inför din VFU har du möjlighet att önska vilken klinik du helst vill praktisera på. Därefter försöker vi göra vårt bästa med att pussla ihop student och klinik så bra det går. Kanske får du under dina första veckor åka lite längre till din klinik, men vi lovar att det är värt det. Under den andra delen blir du tilldelad en klinik lite närmre dig om du vill. För ja, under din praktiktid får du vara på två olika kliniker.

Vad får du göra hos oss?

Under din VFU-perioden får du se och följa med oss i vårt arbete på kliniken. Successivt, i takt med att du känner dig trygg i behandlingssituationen, kan du snart själv börja göra flera av momenten själv. Vi är väl medvetna om de lärandemål du ska klara av under din tid hos oss och vi försöker därför göra allt så bra vi kan för att du ska lära dig så mycket som möjligt. Din handledare finns alltid nära för att ge feedback och kontrollera utförd behandling. Vi prioriterar också planerad handledartid under dagen då vi avsätter tid för reflektion och feedback. Allt för att du ska växa och utvecklas i din profession.

Avstämning och utvärdering

För att vi båda ska uppnå de förväntningar vi har på varandra är det viktigt med uppföljning och reflektion. Vår VFU-ansvarig, Ann-Sofie, träffar dig på din klinik under första eller andra praktikperioden. En avstämning görs med både dig och din huvudhandledare enskilt eller i grupp. Samtalet utgår ifrån några kontrollfrågor.

Det är viktigt med ett bra avslut. Därför vill vi gärna att du tillsammans med din handledare utvärderar veckorna tillsammans och tittar på din prestation kopplat till lärandemålen. I avslutningsfasen av din VFU genomför du din kliniska chairside-examination på högskolan. Det är nu du får chansen att visa vad du lärt dig! Efter avslutad praktik vill Regionen att du fyller i en utvärdering med enkätfrågor. Detta för att vi ska kunna utveckla vårt VFU-arbete. Det skickas också ut en enkät till din handledare. För att göra nästa VFU, om möjligt, ännu lite bättre.

Kontaktperson för VFU

Citat: Under VFU fick jag prova på att jobba i team. Jag lärde mig mycket om min egen roll, säger Clara som var student.

VFU-ansvarig

Ann-Sofie Ambjörn
010-242 46 23
0736-80 83 87
ann-sofie.ambjorn@rjl.se