Möt Folktandvårdens medarbetare

Martina jobbar som utbildningsstrateg på Folktandvårdens ledningsstab i Jönköping

Martina jobbar som utbildningsstrateg på Folktandvårdens ledningsstab i Jönköping
Foto: Julia Lindster

Jag heter Martina Florin och jobbar som utbildningsstrateg för Folktandvården, Region Jönköpings län. Att få jobba med utbildningsfrågor är både spännande och utmanande. Personligen tror jag kontinuerlig utbildning av all personal är en grundförutsättning för varje verksamhets framgång.

Varför jag valde yrket

Sedan vintern 2017 arbetar jag som utbildningsstrateg för Folktandvården, Region Jönköpings län. Tiden innan dess spenderade jag till största del utomlands. Under tolv år reste och jobbade jag mig runt i världen och fann till slut mitt andra hem i Kina. Där bodde jag i många år, lärde mig språket och öppnade ett litet hotell i huvudstaden Peking. 

Till slut fick jag nog av luftföroreningarna och bestämde mig att flytta hem till Habo där jag nu bor med min 5-årige son. Tillbaka i Sverige igen sökte jag tjänsten som utbildningsstrateg på Folktandvården och fick den. Idag fokuseras större delen av mitt arbete som utbildningsstrateg kring specialisttjänstgöring, fortbildning och introduktionsprogram, internationella utbyten och Jönköping University gällande en framtida tandläkarutbildning.

Spännande utbildningsutbyte med Kina  

Folktandvården har utbildningsutbyte med ett universitet i den kinesiska provinsen Gansu och mina år i Kina tror jag ger mig fördelar och underlättar mitt arbete. Tillsammans med övertandläkare Per Tidehag jobbar jag med att stärka Folktandvårdens relationer och utveckla utbytet med Kina. Varje år sker utbyten mellan våra medarbetare och övertandläkare i Kina. När de kommer hit auskulterar de på våra specialistkliniker och våra medarbetare får i sin tur klinisk träning i Kina när de är där på besök. Det är ett jätteintressant samarbete med stor utvecklingspotential.

Jag arbetar också mycket med planering av kurser för medarbetare och externa sökande. Speciellt under hösten går mycket av mig tid åt till att sammanställa Folktandvårdens kursprogram. I Jönköping har vi ett relativt stort kursutbud.  Jag har ansvarar för all kursadministration, men kursutbudet tas fram av Folktandvårdens utbildningsgrupp. Den består av medarbetare från flera olika kliniker.

Utöver det årliga kursprogrammet anordnas även andra kurser för allmäntandvården. Vi har även ett omfattande introduktionsprogram för våra nyanställda tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor.

Lokalt och nationellt utbildningsarbete inom specialisttandvård

Som utbildningsstrateg jobbar jag även med Folktandvårdens specialistutbildning. På Odontologiska Institutionen har vi ett utbildningsutskott som har till uppgift att planera och, tillsammans med övriga medarbetare, genomföra både den teoretiska och kliniska utbildningen. Utskottet består av huvudansvarig handledare inom respektive specialitet och leds av vår studierektor, Håkan Nilsson övertandläkare, avdelningen för klinisk bettfysiologi.

I studierektorns uppdrag ingår även att representera specialistutbildningen i både regionala och nationella sammanhang, samt samordna de specialistövergripande utbildningsinsatserna. I mitt arbete som utbildningsstrateg jobbar jag nära studierektorn i både det lokala och nationella utbildningsarbetet.

Om arbetsplatsen

Som utbildningsstrateg är jag en del av Folktandvårdens ledningsstabs 30 medarbetare, Hela staben har kontor på plan 11 i Rosenlunds vårdcentrum i Jönköping. Våra arbetsuppgifter är många och olika, men vi har alla ett gemensamt uppdrag; att vara ett stöd till Folktandvårdens kliniker. Staben är uppdelad i fem sektioner; ekonomi, kommunikation och marknad, HR, It och dentalservice. Personligen tillhör jag inte någon av sektionerna, utan är en av flera på staben som arbetar med frågor som ligger utanför sektionernas uppdrag.

Råd eller tips till andra som vill jobba med det du gör

Min roll som utbildningsstrateg är att vara spindeln i nätet som samordnar kommunikation, logistik och teknik. Extra spännande är hur den tekniska utvecklingen ger oss möjligheter till andra undervisningsformat och kommer göra utbildning mer tillgängligt och effektivt.  Sedan är det självklart väldigt kul att jobba med just utbildningsfrågor, då fokus är på såväl verksamhetens och varje medarbetares utveckling.

Hur går man vidare om man vill sommarjobba som utbildningsstrateg inom Folktandvården, Region Jönköpings län?

Om du är intresserad av att jobba inom Folktandvården, Region Jönköpings län är du välkommen söka något av våra ledig, utannonsera sommarjobb under november till februari. Du kan också kontakta någon av våra kontaktpersoner inom rekrytering.
Lediga jobb inom Folktandvården

Hur går man vidare om man vill utbilda sig till utbildningsstrateg?

Utbildningar för att bli utbildningsstrateg finns i hela Sverige.

På en av Skolverkets webbplatser hittar du mer information om utbildningarna.

Utbildningsstrateg, utbildningsinfo.se(Extern länk)