Tandvård för äldre

Tandvård för äldre, Folktandvården i Jönköpings län.
Foto: Johan W Avby

Tandvård för äldre ligger Folktandvården i Region Jönköpings län varmt om hjärtat. Därför kan också du som nått en mer mogen ålder känna dig trygg hos oss. Vi vet att äldre tänder behöver mer omsorg.

De flesta äldre lever ett friskt liv långt upp i åldrarna och har allt fler egna tänder i behåll.

Folktandvården har även en viktig uppgift i att hjälpa äldre som inte kan ta sig till tandläkaren. Då kan ibland en mobil tandvårdsutrustning användas. Detta gäller endast på äldreboende. En annan viktig uppgift är att utbilda omsorgspersonal så att de kan hjälpa dem som bor på äldreboenden med daglig munvård.