Information om Coronavirus

Coronariktlinjer för Sörängens folkhögskola Nässjö.

Samtliga som vistas på vår skola skall följa de rekommendationer och riktlinjer som finns. Var och en av oss har ett eget ansvar för detta. Vi känner oss ofta tryggare när vi är väl förberedda och vet vad vi skall göra. Förbered dig genom att skaffa kunskap om vår skolas föreskrifter och om vad du skall göra för att förebygga smitta och vad du skall göra om du drabbas, samt var du kan finna relevant information. Ta hänsyn och var rädda om varandra! 

Hygien och handsprit

Att tvätta händerna ofta har större effekt än handsprit på viruset. Handsprit kommer ändå att finnas utanför alla klassrum, i matsalen, i gymmet, i idrottshallen och på alla duschar/toaletter på boendet. Även utanför skolans reception och skolsköterskans expedition finns det handsprit. Låt händerna lufttorka några sekunder innan du tar i något.

Avstånd

Håll alltid avstånd. I kön till maten finns ”håll avstånd”-markeringar. Följ dem. I klassrummet skall alla sprida ut sig så gott det går. Att hålla avstånd både ute och inne, samt god handhygien är det bästa sättet att hindra smittan.

Matsalen

Fler än 40 personer får inte äta i matsalen samtidigt.  Avståndsmarkeringar finns inne i matsalen. Respektera dem.  Vi använder alltså en ingång och en annan utgång till och från matsalen.

Ingång till matsalen från gårdssidan (entrén mot exp.-huset)  och utgång från matsalen genom entrén mot skolhuset/pelargången. När du går in i /lämnar  skolhuset för måltider skall skolhusets huvudentré användas.

Plasthandskar kommer att finnas i matsalen till dem som önskar det.

I biblioteket kan ytterligare ca 20 personer sitta.

Handsprit är obligatoriskt direkt innan ni tar bestick, tallrik och mat inför måltiderna. Låt handspriten lufttorka innan. Använd matbricka.

Serveringsbestick kommer att bytas ut flera gånger under lunchen.

Betalning av måltider (för personal och deltagare som inte bor på skolan) sker med Swish eller med betalkort, inga kontanter. Det finns en plexiglasskiva framför kassan.

Mattider

Frukost: Allmän, Basår, foto, keramik, författare 07.45-08.05. Animation, bilderbok, 08.10-08.35

Förmiddagsfika: Hämtas i korgar i köket. En från varje klass hämtar en korg.

Lunch: Författare, keramik, Svenska för läkare och undervisande lärare 11.30-12.00.
Allmän, Basår, foto och undervisande lärare: 12.05-12.35.
Animation, bilderbok och undervisande lärare: 12.40-13.10.

Eftermiddagsfika: Hämtas i termos till respektive klass i samband med lunchen
Av rättviseskäl. Hoppas att det fungerar och att det inte ställer till det för mycket.

Kvällsmat: Kvällsmat hämtas mellan 17.00 och 17.45 måndag till torsdag.

Var noga med att hålla på tiderna. Lämna matsalen/biblioteket när du ätit klart.

Bibliotek

Fler än 20 personer får inte vistas i biblioteket samtidigt. Biblioteket kommer också att användas som extra matsal under frukost och lunch. Om du inte äter där får du inte gå in i biblioteket då.

Idrottshallen

Idrottshallen är stängd. Undantag är tillfällen då utbildningarna under lärarens ansvar av utrymmes- eller annat skäl vill använda idrottshallen.

Gymmet

Gymmet är stängt åtminstone till och med vecka 3. 

Klassrummet

Endast de som går utbildningen får vara i  klassrummet.

Rengöringsutrustning finns i varje klassrum och undervisande lärare ansvarar för att det blir avtorkat efter varje lektion.

Bastun

Bastun är stängd och skall inte användas alls till dess att ett nytt beslut fattas.

Gläntan

I Gläntan skall inte fler än 15 personer vistas samtidigt. Eftersom Gläntan används som kök för de deltagare som inte bor på skolan, kan uppdelade mattider behöva införas även där.

Under skolans lunchtider är Gläntan alltså reserverat för skolans externatdeltagare att vistas i.

Hörsalen

Hörsalen är stängd.

Klubbar

Inga klubbar får hållas på skolan. 

Kulturluncher

Inställda tills vidare. 

Duschar och toaletter

I de boenden där flera delar dusch och toalett är det viktigt att ni tänker på följande:

  • Använd bara de duschar/och toaletter som finns i anslutning till ditt rum.
  • Använd handsprit före och efter ni använder duschen/toaletten. Även på handtag.

Hjälp till att hålla rent och snyggt. Det finns städmaterial på alla boenden.

SJUKDOM - Förkylningssymptom

Så fort du känner av det allra minsta symptom stannar du hemma. Du blir kvar i ditt rum på skolan om du bor här, och du kontaktar din lärare. Det går sannolikt att hitta lösningar med distansundervisning om du tror att du orkar det. Din lärare kommer att ta hänsyn till ditt hälsotillstånd i den situation vi befinner oss i.

 

Vi rekommenderar att du laddar ner Vårdcentralen Bra Livs app gratis. Där kan du läsa riktlinjer och rekommendationer och boka en tid för provtagning på Nässjö vårdcentral, om du kommer att behöva det.
Boka tid i appen Bra Liv nära, välj Nässjö som din vårdcentral och boka tid med besöksorsak " Covid19-provtagning".

Det är gångavstånd till Nässjö Vårdcentral, Skansgatan 9, från skolan. E-tjänsten 1177.se ger också  mycket värdefull information. Använd inte kommunala färdmedel. Blir du akut försämrad med andningssvårigheter skall du ringa 112. Upplever du förkylningssymtom med feber och/eller luftvägssymtom, muskelvärk, diarré, konstiga hudförnimmelser och  huvudvärk  så skall du alltså själv kontakta Nässjö vårdcentral för provtagning.

Om en deltagare testats positivt för covid-19 skall samtliga i klassen, deras lärare och de som bor på samma boende som den smittade, boka en tid för provtagning. Efter testningen kan undervisningen genomföras on-line, fram till dess att provresultatet är klart.

Karantänsrum

Om någon skulle insjukna och ett test visar att det är Corona-Covid19, kommer vi att fatta bästa möjliga beslut tillsammans med vården. Om bedömningen är att den smittade bör stanna på skolan har vi avsatt ett särskilt karantänsrum som den smittade då inte får lämna innan smittan är borta. Undantag görs endast då en trygg och säker transport kan ordnas till det ordinarie hemmet/annat boende. Kommunicera denna planering med personal på skolan. Detta gäller alltså den deltagare som bor här på internatet.

Besök hos kurator / skolsköterska

När du, efter tidsbokning via mail, telefon, sms eller personligt möte, besöker skolans kurator och skolsköterska, använder ni båda munskydd vid samtal och undersökning. Du tar ett munskydd som finns utanför hennes expedition. Du använder ingången som ligger längst till höger i expeditionshuset, vid den lilla trappan. Efter ditt besök tar du av dig munskyddet utomhus. Därefter handtvätt och handsprit.

Om du har feber, hosta, andningsbesvär eller andra förkylningssymtom, muskelvärk, diarré, konstiga hudförnimmelser och huvudvärk skall du inte besöka skolsköterskan , utan kontakta Nässjö Vårdcentral, Skansgat.9.  I första hand gör du det v  e-tjänsten 1177.se.

För provtagning: Boka tid i appen Bra Liv nära, välj Nässjö som din vårdcentral och boka tid med besöksorsak "Covid19-provtagning".  Ring 112 vid försämring.

Fritid

Vi förutsätter att ni tar eget ansvar även under kvällar och helger. Undvik stora samlingar, och i synnerhet inomhus. Om ni vill umgås med andra – gör det utomhus.

Munskydd

Det är  frivilligt att använda munskydd och det kan framförallt hindra dig från att smitta andra, även om du inte ska lämna ditt rum om du känner de allra minsta förkylnings-symptom. Skolan tillhandahåller inte munskydd. Skulle rekommendationerna ändras så kommer vi att följa de nya rekommendationerna.

Resor

Vi rekommenderar att du avstår från hemresor. Om du ändå reser hem, begränsa ditt umgänge till den närmaste familjen.

Vid utlandsresa, oavsett land, uppmanas du att själv kontrollera Folkhälsomyndighetens och UDs riktlinjer vad gäller en eventuell karantän vid din hemkomst.

Om du gör en utlandsresa skall du meddela detta till linjeansvarig lärare.

Inga skolresor genomförs under vårterminen. Beslutet kan ändras senare under terminen. 

Gäster utifrån

Det är inte tillåtet att ha gäster utifrån på skolan.

Ovanstående Corona- riktlinjer kommer att följas upp och utvärderas  kontinuerligt och kan komma att förändras med kort varsel. Skolan följer myndigheters och sjukvårdens rekommendationer.

Vid ett eventuellt större utbrott av Corona-virus på skolan, kommer kontakt att tas med Regionens Smittskyddsenhet för vidare rekommendationer.                                                                                                                                   

Det är vårt ansvar att ge information, och ditt ansvar att söka och ta emot den.

 

 

Patrik Luth, rektor Sörängens folkhögskola

Senaste uppdatering av detta dokument: 18/1 2020