Vi är hbtq-diplomerade!

Vi är till för alla, HBTQ-diplomerade Sörängens Folkhögskola

Vi firar nu att vi är hbtq-diplomerade. Diplomeringen är en viktig insats för att alla ska känna sig välkomna, oavsett i vilken situation de kommer i kontakt med oss.

Vi är stolta över att nyligen blivit HBTQ-diplomerade, vilket innebär att vår personal gått utbildning vid flera tillfällen för att få bättre kunskap om HBTQ- personer, och hur det är att leva utanför heteronormen.

- Ingen ska uppleva sig kränkt eller missförstådd på grund av sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck.

- Vi vill förebygga och minska ohälsa bland hbtq-personer.

- Alla ska känna sig välkomna att arbeta hos oss oavsett sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck.

 

Läs nyhetsartikel här om Sörängens folkhögskolasHBTQ- diplomering.

Läs mer om regionens HBTQ-diplomering här.