Vi är hbtq-diplomerade!

Vi är till för alla, HBTQ-diplomerade Sörängens Folkhögskola

Vi firar nu att vi är hbtq-diplomerade. Diplomeringen är en viktig insats för att alla ska känna sig välkomna, oavsett i vilken situation de kommer i kontakt med oss.

Vi är stolta över att blivit HBTQ-diplomerade år 2018, vilket innebär att vår personal gått utbildning vid flera tillfällen för att få bättre kunskap om HBTQ- personer, och hur det är att leva utanför heteronormen.

  • Ingen ska uppleva sig kränkt eller missförstådd på grund av sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck.
  • Vi vill förebygga och minska ohälsa bland hbtq-personer.
  • Alla ska känna sig välkomna att arbeta hos oss oavsett sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck.

Handlingsplan gällande HBTQ(pdf-fil 405 KB)

Region Jönköpings läns HBTQ-diplomering