Allmän kurs - Biomedicinsk inriktning

Allmän kurs biomedicin

Inriktningen är tänkt för dig som önskar fortsätta studera biomedicinska ämnen på högskolan.

Utbildningen är 1-2 årig beroende på dina förkunskaper. Den lämpar sig speciellt väl för dig som redan är utbildad undersköterska, men även för andra. Du får en bra grund för vidare studier och kan bli behörig att söka utbildningar som exempelvis: sjuksköterska, fysioterapeut (sjukgymnast), optiker.

Kursplan biomedicin

Undervisningen bedrivs i samarbete med ämnena svenska, samhällskunskap och historia där labbrapporter, uppsatsskrivande och redovisningar ingår.

Laboratorium 

Sörängens folkhögsskola har ett välutrustat laboratorium för olika tekniker inom biomedicin.

Tekniker

Exempel på tekniker inom biomedicin:

  • Enzymkinetik
  • Organisk syntes
  • Mikrobiologisk odling
  • Centrifugeringstekniker
  • UV/VIS-spektrofotometri
  • DNA-identifikation via elektrofores
  • Korsningsförsök med bananflugor (irl)
  • Infärgningstekniker för mikroskopering
  • Datorstödd beräkning av småmolekyler
  • Datorstödd visualisering av makromolekyler