Kursplan - Allmän linje - Miljöteknisk inriktning

Kursplan miljöteknik

  • Taxonomi & artkunskap
  • Evolution och paleontologi
  • Allmänkemi
  • Ekologi och miljökemi
  • Växtfysiologi
  • Recipientkontroll av vatten, mark och luft

 

Denna kurs ger den behörigheten naturkunskap 1,

Samt behörigheter i svenska, engelska och samhällskunskap