Vaktmästare, Trädgårdsmästare

Skolans vaktmästare är driftsansvarig för Stora Segerstads byggnader och elevbostäder, till exempel sådant som berör el, vatten och värme.

Regionfastigheter ansvar för yttre och inre underhåll.