Skolutvecklare

Som skolutvecklare arbetar jag med att hitta nya utbildningsområden, studerande och finansiering för Stora Segerstad naturbrukscentrum och Tenhults naturbruksgymnasium.

Som elev/studerande vid skolan kan du vända dig till mig om du är intresserad av att göra praktik utomlands, så kan jag ge dig vägledning. 

Jag jobbar också med internationella projekt som berör läromedelsutveckling och elevutbyten.