Speciallärare

Jag heter Staffan Lindblad och arbetar som speciallärare vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum.

Jag hjälper alla elever vid skolan som har behov av pedagogiskt stöd. Jag ger stöd åt enskilda elever men finns vid behov även med på lektioner som ett komplement till ämnesläraren.

Du är alltid välkommen att kontakta mig om du har frågor eller funderingar kring dina studier!