Studieplanerare

Jag heter Malin Thestrup och arbetar som studieplanerare vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum. Jag hjälper till med studie- och yrkesvägledning.

Jag arbetar med rådgivning kring studieplaner, t.ex. valbara kurser, kurser som ger högskolebehörighet och individuellt anpassade studieplaner. 

Jag samarbetar med övriga funktioner i elevhälsoteamet för att hitta lösningar för att varje elev ska nå så långt det är möjligt under sin gymnasietid vid Stora Segerstad!

Jag ger även information om skolans utbildningar till högstadieelever som är intresserade av skolans utbildningar, t.ex. vid Öppen Skola och Prova-på-dagar. 

Varmt välkommen att kontakta mig!