Lärare Gymnasiegemensamma ämnen

Namn och befattningKontakt
Gabriel Floares
Lärare Matematik, Kemi

010-244 26 20
gabriel.floares@rjl.se

Daniel Fredriksson
Lärare Svenska

010-244 26 29
daniel.fredriksson@rjl.se

Karl Jorlén
Lärare Biologi

karl.jorlen@rjl.se

Anna-Carin Jönsson
Lärare Engelska

010-244 26 31
anna-carin.jonsson@rjl.se

Carola Kiehn
Lärare Biologi, Naturkunskap, Matematik

010-244 46 42
carola.kiehn@rjl.se

Anki Larsson
Specialpedagog 

072-244 14 22
anki.larsson@rjl.se

Staffan Lindblad
Speciallärare

010-244 26 70  

staffan.lindblad@rjl.se

Urban Nilsson
Lärare Idrott och hälsa

010-244 26 23
urban.nilsson@rjl.se

Fredrik Persson
Lärare Samhällskunskap, Historia,
Religion, Entreprenörskap

010-244 26 29
fredrik.persson@rjl.se

Malin Thestrup
Lärare Entreprenörskap

010-244 26 28
malin.thestrup@rjl.se

Sven Turesson
Lärare Fysik, Matematik

010-244 26 18
sven.turesson@rjl.se