Schema, kalender, Vklass

Schema(Extern länk)

Vklass(Extern länk)

Höstterminen 2018

2018-08-15 - 2018-12-19 (årskurs 1)
2018-08-20 - 2018-12-19 (övriga årskurser)

Lärarna arbetar 2018-08-09 - 2018-12-20

Vårterminen 2019

2019-01-07 - 2019-06-11 (årskurs 1) 
2018-01-07 - 2019-06-13 (övriga årskurser)

Lärarna arbetar 2019-01-07 - 2019-06-19

LOVDAGAR 2018/2019 
Lovdagar (kompensationsledigt för Stora Segerstaddagen) 8-9 oktober
Höstlov Vecka 44 
Sportlov Vecka 7 
Studiedag 11 mars
Påsklov Vecka 16
Studiedag 29-30 april
Lov  31 maj

Lov

7 juni