Gymnasieansökan - så här gör du!

Du kan göra din ansökan till gymnasiet från och med mitten av januari till mitten av februari. Datumen skiljer en del mellan olika kommuner men din studie- och yrkesvägledare på grundskolan kan berätta om vilka datum som gäller och hur gymnasievalet går till i den kommun där du bor. 

Alla som vill söka en utbildning vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum gör det via sin kommuns gymnasievalsrutiner. De flesta kommuner har en gymnasievalswebb där du som söker ska logga in och fylla i vilka utbildningar du önskar söka.

Du rangordnar dina val så att det du helst vill läsa hamnar överst och sedan fyller du på med andrahandsval, tredjehandsval o.s.v. Om du behöver hjälp att fylla i din ansökan kan du boka en tid tillsammans med din grundskolas studie- och yrkesvägledare!

Du som ska söka en utbildning hos oss måste ange följande:

Kommun/huvudman/utbildningsanordnare: Region Jönköpings län

Skola: Stora Segerstad Naturbrukscentrum

Ansökningskoderna till Naturbruksprogrammets inriktningar är följande:

Hundförare och Hundskötare vid inriktning Djurvård: NBDJR

Djurskötare och Maskinförare vid inriktning lantbruk: NBLAN

Maskinmekaniker för lantbruks-. Skogs- och Entreprenadmaskiner: NBLANMM

Naturturismföretagare vid inriktning Naturturism: NBNAT

Skogsmaskinförare och Skogs- och viltvårdare vid inriktning skogsbruk: NBSKG

Ansökningskoden till Gymnasiesärskoleprogrammet:

Skog, Mark och Djur: SKSKO

Introduktionsprogram:

För att bli behörig till Naturbruksprogrammet måste du ha betyget E eller högre i grundskolans matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk, samt i ytterligare fem grundskoleämnen. 

Om du är tveksam till om du blir behörig till Naturbruksprogrammet kan du gardera dig genom att även söka våra två introduktionsprogram i andra- och tredje hand. Som nummer 2 väljer du i så fall introduktionsprogrammet Programinriktat val mot naturbruk (IMVNB) och som nummer 3 väljer du introduktionsprogrammet Yrkesintroduktionsprogram mot naturbruk (IMYNB). Observera att IMYNB är utbildning som främst fokuserar på lantbruk med inslag av en del skogsbrukskurser. 

Vid frågor om våra utbildningar, studievägskoder etc. är du varmt välkommen att kontakta oss!

malin.thestrup@rjl.se