Information om distansstudier till våra elever och studerande

Från och med onsdag den 18/3 kommer studierna att bedrivas på distans. Detta med anledning av Folkhälsomyndighetens, Regeringens och Folkhögskolerådets rekommendation och efter beslut av vår huvudman.

Det betyder att man som elev inte ska vara på plats på skolan utan sköta sina studier på distans. Viktigt att detta tas på allvar! Håll dig uppdaterad om ny information på v-klass.

Orsaken till att nu bedriva distansundervisning är för att förhindra smittspridning i samhället och för att skydda riskgrupper från att bli sjuka. 

All information om hur studierna ska bedrivas kommer att rapporteras via v-klass. Viktigt att alla håller sig uppdaterade. Vid frågor om kurser kontakta undervisande lärare via v-klass i första hand, och mail i andra hand. Vid frågor av allmän art, kontakta i första hand din mentor.

Studierna fortlöper enligt befintligt schema. Information om dina kurser kommer att finnas på dina kurser i schemat. Viktigt att följa instruktionerna där.

Tänk på att du måste använda v-klass via en webbläsare för att kunna utföra dina arbetsuppgifter. Appen fungerar inte.

Vi kommer fortlöpande att lägga ut information på v-klass. Håll dig uppdaterad!

Distansundervisningen börjar onsdag den 18/3 klockan 8:15 enligt schema.

SMD-elever har fått information från sin mentor gällande sin distansundervisning och kan bortse från ovanstående information.

SLU-elever fortsätter med sin praktik.