Inställda sommarläger

Kor

På grund av rådande situation med smittspridning av Corona kommer 4 av våra 5 sommarläger för högstadieungdomar att ställas in.

Inställda läger inom hund, skog, lantbruk och mekaniker

Hundlägret, Lantbrukslägret, Skogslägret och Mekanikerlägret för elever i grundskolans årskurs 7-9 ställs in. Lägret var planerat att genomföras måndag-onsdag vecka 25.

Anmälda deltagare kommer kontaktas och kommer få den inbetalade lägeravgiften återbetalad. Vi hänvisar beslutet till Folkhälsomyndighetens rekommendation att inte anordna evenemang som samlar många människor (våra populära läger brukar samla mellan 60 och 70 lägerdeltagare).

Lägret för grundsärskolans elever genomförs - FULLBOKAT

Lägret för grundsärskolans elever kommer genomföras med ett program och upplägg som anpassas efter Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att förhindra smittspridning av Corona. Vid frågor om detta läger hänvisar vi till vår biträdande rektor Anki Larsson (anki.larsson@rjl.se).