Läger för grundsärskolans elever FULLBOKAT

Lägret som anordnas för grundsärskolans elever är nu fullbokat.

Lägret för grundsärskolans elever kommer genomföras med ett program och upplägg som anpassas efter Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att förhindra smittspridning av Corona. Vid frågor om detta läger hänvisar vi till vår biträdande rektor Anki Larsson (anki.larsson@rjl.se).