Rykande färsk skoltidning!

Omslag tidning

Nu finns en rykande färsk skoltidning med reportage om våra elever och skolans olika gymnasieutbildningar inom lantbruk, hund, maskinmekanik och skog. På sidan 6 kan du även läsa om skolans satsning på en helt ny inriktning  vid Naturbruksprogrammet - från och med hösten 2022 kommer vi nämligen erbjuda en helt ny gymnasieutbildning med inriktning mot Naturturism vid Stora Segerstad! 

Läs tidningen digitalt (Extern länk)

Maila namn och adress till oss så postar vi en tidning hem till dig!

stora.segerstad.naturbrukscentrum@rjl.se

Om du jobbar inom grundskolan, t.ex. som studie- och yrkesvägledare, kan du beställa flera exemplar av vår tidning!