Svara på ditt antagningsbesked

Vi påminner om att alla ni som erbjudits en utbildningsplats vid någon av våra gymnasieutbildningar som startar i augusti måste logga in på gymnasievalswebben och meddela om ni önskar platsen eller inte (senast den 31 juli)!

Du som bor i någon av kommunerna Jönköping, Habo, Mullsjö, Vaggeryd eller Aneby loggar in med samma uppgifter som när du gjorde din gymnasieansökan. Övriga loggar in med de inloggningsuppgifter som står i antagningsbeskedet som kommit med post. 
 
Här kommer en liten lathund som beskriver vilka olika svarsalternativ som finns när du ska tacka ja eller nej till din utbildningsplats: 
 
Du som kommit in på ditt förstahandsval hos oss tackar ja genom att ange svarskod 7 och kommer i och med detta att strykas från alla reservlistor på andra program.
 
Om du vill tacka nej till den plats du erbjudits, trots att det är ditt förstahandsval, anger du svarskod 8, men stryks då från samtliga program som du sökt (justeringar kan endast göras med hjälp av studie- och yrkesvägledaren på tidigare grundskola). Du blir med andra ord inte antagen till ett lägre rangordnat val bara för att du tackar nej till erbjuden plats.
 
Om du erbjudits en plats på ett lägre val än ditt förstahandsval finns det flera olika svarsalternativ:
 
Om du vill stå kvar som reserv till dina högre rangordnade val ska du ange svarskod 1. Då tackar du ja till erbjuden plats men kommer erbjudas plats på ett högre rangordnat alternativ om det blir lediga platser vid reservantagningen. Om du kommer in som reserv på ett högre rangordnat val stryks den plats som du tidigare tackat ja till.
 
Om du inte vill stå kvar som reserv till högre rangordnade val ska du tacka ja till den erbjudna platsen genom att ange svarskod 2. Då försvinner du från reservlistan på högre rangordnade val.
 
Om du vill tacka nej till erbjuden plats och bara stå kvar som reserv till högre rangordnade val anger du svarskod 3. Detta kan dock vara chansartat eftersom du riskerar att stå helt utan utbildningsplats om du inte antas som reserv till något av de högre rangordnade valen.
 
Om du både vill tacka nej till erbjuden plats och till högre rangordnade val använder du svarskod 4. Detta gäller för dig som inte vill ha någon utbildningsplats alls, eller som erbjudits plats på en utbildning som inte syns på antagningsbeskedet (t.ex. i en annan del av landet).
 
Om du inte kommit in på något val alls har du två svarsalternativ:
Om du vill medverka i reservantagningen anger du svarskod 5 och kommer då att stå kvar som reserv till alla sökta program som du är behörig till. Om du inte vill stå kvar som reserv till något program alls använder du svarskod 6.