Beställ vår tidning

I tidningen får du inblick i vår verksamhet med fokus på våra gymnasieutbildningar inom naturbruksprogrammet (Lantbruk, Skog, Maskinmekanik och Hund), våra introduktionsprogram och gymnasiesärskoleprogrammet Skog, mark och djur.

Möt elever som berättar om sin gymnasieskola och hur det är att utbilda sig och bo vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum. I tidningen finns både reportage och artiklar, men även faktarutor som beskriver vilka kurser som ingår i de olika utbildningarna. 

Beställ ditt exemplar genom att fylla i dina uppgifter i fälten här nedanför.

Om du vill beställa många ex (t.ex. om du är Studie- och yrkesvägledare) går det bra att maila beställningen till stora.segerstad.naturbrukscentrum@rjl.se Ange hur många exemplar du önskar samt till vilken adress de ska skickas.

Beställ skoltidning