Gymnasiesärskola Skog, Mark och Djur

SMD

Du som gått i grundsärskola och vill fortsätta i gymnasiesärskola kan välja det nationella gymnasiesärskoleprogrammet Skog, mark och djur vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum. Vi erbjuder inte det individuella programmet.

Programmet vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta inom jordbruk, skogsbruk, trädgård, fastighetsskötsel eller med djur.

Det här får du lära dig

Du får lära dig om lantbruk, skogsbruk, trädgård och djurskötsel. På skolan finns åkrar, skog, maskiner, kor, grisar och får. Du får dessutom lära dig hur man sköter trädgårdar och parker och om odling av olika slags växter. Programmet ger också kunskaper om hur man sköter och använder olika slags verktyg och maskiner som du behöver i ditt arbete. Många kurser är gemensamma för alla elever vid programmet, men varje elev kan välja att inrikta en viss del av programmet mot antingen skog, odling/maskin eller lantbruksdjur. 

Så här får du lära dig

Vi väver samman praktiskt arbete med teoretiska studier. Vi arbetar med projekt (temaområden) då vi tillsammans planerar ett område där flera olika ämnen ingår.
Utbildningens upplägg

I det individuella valet kan eleverna välja att fördjupa sig, till exempel mot traktorkörning, röjsåg eller skötsel av utemiljöer. För de elever som vill driva ett eget UF-företag under gymnasiet går det att välja kursen Entreprenörskap i det individuella valet.

Så här kan en dag i skolan se ut

Måndagens lektioner börjar sent på förmiddagen, eftersom många reser till vår skola. På fredagar slutar skolan vid lunch (lunch serveras även på fredagar). Övriga dagar pågår lektionerna oftast mellan klockan 08.15-16.00.

Varje förmiddag finns en fikarast inlagd, då det serveras smörgås. Mitt på dagen serveras en vällagad lunch från skolans eget kök. På eftermiddagen serveras frukt. För de elever som bor på skolan serveras även frukost innan skolan börjar och kvällsmat och kvällsfika efter skoldagens slut.
Boende och resor