Gymnasieutbildning: Introduktionsprogram Programinriktat val

Introduktionsprogram

Stora Segerstad Naturbrukscentrum erbjuder introduktionsprogrammet Programinriktat val mot Naturbruksprogrammet.

Programinriktat val

Programinriktat val (IMVNB) riktar sig till dig som vill läsa Naturbruksprogrammet hos oss, men som saknar ett eller flera av de grundskolebetyg som krävs för att vara behörig.

När du antagits till introduktionsprogrammet Programinriktat val ges du möjlighet att välja bland de inriktningar som erbjuds vid naturbruksprogrammet. Du väljer bland de inriktningar där det finns plats:

  • Skog
  • Lantbruk
  • Djur (Hundförare/Hundskötare)
  • Maskinmekaniker för skogs- och lantbruksmaskiner

Individuell studieplan

Eleverna vid programmet följer i stor utsträckning den studieplan som gäller för Naturbruksprogrammets olika inriktningar och yrkesutgångar men studieplanen utformas individuellt. Studieplanen kan t.ex. innehålla de grundskoleämnen, t.ex. matematik och/eller engelska, som eleven saknar betyg i och som krävs för att bli behörig till Naturbruksprogrammet.  Elever som får behörighet för ett nationellt yrkesprogram under sin utbildning kan skrivas in på naturbruksprogrammet.

Behörighet

Du behöver ha minst sex godkända betyg från grundskolan för att bli antagen till Programinriktat val. För att bli antagen ska du ha godkända betyg i

  • svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i
  • engelska eller matematik samt
  • minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.
  • Om du saknar denna behörighet kan du ansöka om en plats vid vårt yrkesintroduktionsprogram.

Ansökan

Välj introduktionsprogram, sedan programinriktat val mot naturbruksprogrammet (IMVNB) vid Stora Segerstad naturbrukscentrum.