Naturvetenskaplig högskolebehörighet

Elever som läser för naturvetenskaplig högskolebehörighet

Detta passar dig som vill kunna studera vidare vid högskoleutbildningar som kräver naturvetenskaplig högskolebehörighet, t.ex. vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Vi erbjuder detta till de gymnasieelever som läser inriktning lantbruk (djurskötare och maskinförare) och inriktning djurvård (hundförare/hundskötare).

Det här är en möjlighet för dig som har siktet inställt på att studera vidare inom det naturvetenskapliga området. Under tre år hos oss får du läsa naturvetenskapliga kurser i dess riktiga miljö; i naturen bland djur och växter. Samtidigt får du en komplett naturbruksutbildning inom antingen lantbruk eller hund. 

Din studieplan

  • I programfördjupningen får du läsa kurser som ger dig fördjupade kunskaper och praktisk erfarenhet inom lantbruk eller hund.
  • Programfördjupningen består även av kurser som du behöver för att få naturvetenskaplig behörighet till högskolan (kemi, fysik, matematik och svenska 2). 
  • I det individuella valet läser du svenska 3 och engelska 6.
  • I en utökad studieplan (450 poäng) läser du ytterligare kurser inom kemi, fysik och matematik. Detta ger dig full naturvetenskaplig behörighet.
  • Vissa högskoleutbildningar har många sökande till ett begränsat antal platser, t.ex. veterinärprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Av den anledningen kan du behöva läsa kurser som ger meritpoäng för att kunna konkurrera om studieplatserna. Kurser som ger mertitpoäng är olika för olika högskoleutbildningar, för veterinärprogrammet är det t.ex. matematik 5, engelska 7 och moderna språk som kan ge meritpoäng. Vi erbjuder moderna språk på distans (via Hermods), men i dagsläget erbjuder vi inte matematik 5 och engelska 7.