Skogs- och viltvårdare

Skogs- och viltvårdare ute i skogen

Vid naturbruksprogrammet har Stora Segerstad Naturbrukscentrum två yrkesutgångar inom skog; Skogs- och viltvårdare och Skogsmaskinförare. Här nedan kan du läsa om skogs- och viltvårdsutbildningen.

Utbildningen för dig som vill arbeta med skogs- och viltvård! 

Detta är utbildningen för dig som vill kunna kombinera ditt skogsintresse med jakt och viltvård, som anställd eller som egen företagare. Under din utbildning har du goda valmöjligheter och läser bland annat kurser inom jakt och viltvård, skogsskötsel, virkesmätning och virkestransport med skotare. Du som önskar kan läsa kursen Arbete med grävmaskin. Våra viltrika skogar är en stor tillgång i undervisningen.

Utbildningen passar för dig som vill:

  • arbeta med skogs- och viltvård, som anställd eller som egen företagare
  • studera vidare vid högskola till t.ex. skogsmästare
  • Vi anpassar din studieplan så den passar dina behov (med eller utan högskoleförberedande kurser). Du ser vilka kurser du kan välja på här:

Studieplan utan högskolebehörighet(pdf-dokument)

Studieplan med grundläggande högskolebehörighet(pdf-dokument)

En stor del av den praktiska utbildningen sker i skolans viltrika skogar vid Stora Segerstad och Herrestad. 

Skogsbruket vid Stora Segerstad och Herrestad

Under dina 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande, praktik) får du möjlighet att knyta viktiga kontakter med arbetslivet. Några av dessa veckor kan du få göra utomlands!