Ung Företagsamhet

Årets UF-skola

Alla elever vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum som studerar vid naturbruksprogrammet erbjuds att driva ett UF-företag i årskurs 2.

Alla elever får driva UF-företag

Stora Segerstad naturbrukscentrum har under många år erbjudit alla elever vid naturbruksprogrammet att driva ett UF-företag under årskurs 2. Eleverna kan driva UF-företag tillsammans med elever från samma inriktning, eller med elever från en annan inriktning. Många elever väljer att driva UF-företag med koppling till naturbruk, men det är inget krav. Eftersom alla UF-företag ska ha ett bollplank i form av en rådgivare, t.ex. från näringslivet, har eleverna stora möjligheter att knyta viktiga kontakter för framtiden!

Skolan har många UF-lärare

De lärare som är ämnesansvariga i kursen Entreprenörskap är huvudansvariga för de elever som driver UF-företag, men flertalet lärare vid skolan har genomgått Ung Företagsamhets utbildning för lärare.

Skolans eget utbildningsmaterial

Skolan har tagit fram ett eget utbildningsmaterial som eleverna får tillgång till både muntligt och skriftligt. Materialet lotsar eleverna genom hela processen (UF-året); från idé, gruppering, planering, genomförande till utvärdering.
Eleverna får även tillgång till Ung Företagsamhets utbildningsmaterial i form av boken Entreprenörskap på riktigt, samt allt webbaserat material.

Lokal mässa i Entreprenörskap

Alla UF-elever stöttas i att ställa ut sin verksamhet vid den regionala UF-mässan i Jönköping län. Skolan anordnar även en lokal mässa i Entreprenörskap där alla elever som läser kursen Entreprenörskap medverkar och visar upp sin verksamhet för skolans elever och personal, men eleverna får gärna bjuda in andra målgrupper, t.ex. sina rådgivare eller representanter från näringslivet.

Artikel från den lokala mässan 2016(Extern länk)

Tankar från våra UF-elever

Eleverna som driver UF-företag framhåller att de trivs med att få ta eget ansvar. Att driva ett företag kräver självdisciplin och samarbete för att allt ska rulla på enligt planen.

Vägen från idé till färdig produkt kräver att man planerar, sätter upp mål, följer tidsplanen och gör saker på rätt sätt och i rätt följd. Lärarna finns till hands, men fungerar mer som coacher och bollplank.

Eleverna tycker att alla i företaget måste brinna för den valda verksamhetsidén. Välj en idé som hela gruppen vill genomföra! 

1:a pris i tävlingen Årets Skola

Vid den regionala mässan ENTREPRENÖRSKAP PÅ RIKTIGT den 3 mars 2016 utsågs Stora Segerstad Naturbrukscentrum till Årets Skola i Ung Företagsamhet.

Motiveringen till utmärkelsen:
"Skolan har under de senaste åren utvecklat sitt arbete med UF-företagande till att omfatta alla elever i årskurs 2. 
Entreprenörskap löper som en röd tråd genom programmet och eleverna förbereds därmed för en framtid som egna företagare eller företagsamma anställda inom naturbruksområdet. UF-företagens affärsidéer speglar bredden av varor och tjänster med god koppling till utbildningen".

År 2016 utsågs vi till Sveriges Bästa UF-skola

Artikel om Årets Skola i Ung Företagsamhet(Extern länk)