Skolsköterska och kurator

Skolsköterska/medicinskt ledningsansvar

Eva Karlsson
Skolsköterska Eva Karlsson
Mobil 070-359 33 89
eva.a.karlsson@rjl.se

Arbetstider 

Måndag–torsdag kl 07:30–16:00
Obs! Evas arbetstider kan ibland skifta.

Som skolsköterska arbetar jag förebyggande vilket innebär att jag försöker hjälpa och stötta ungdomar att leva sitt liv hälsosamt. Bland annat erbjuder jag alla ettor ett individuellt hälsosamtal. Jag kan också hjälpa till med lättare sjukvård.

Titta gärna förbi om du vill prata om något som du går runt och funderar på gällande exempelvis kroppen, hälsa, relationer, sex, sömn, sjukdomar, mediciner eller ANT.

Skolkurator

Tjänsten som vår nya skolkurator kommer att tillsättas under våren 2023.

Elevhälsa

Både skolkurator och skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam. Vi träffas regelbundet för att hantera aktuella ärenden och arbeta förebyggande kring frågor som rör exempelvis kränkande behandling, ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak) och sex- och samlevnad.

Elevhälsoteamet