Distansundervisning

För att bromsa spridningen av coronaviruset har Regeringen beslutat att landets alla gymnasieskolor ska gå över till distansundervisning. Detta innebär att i stort sett all undervisning vid Tenhults naturbruksgymnasium kommer att ske på distans från och med måndag 7 december till och med 24 januari 2021.

Uppdaterad 2020-12-17

Undantaget är gymnasiesärskolans elever som kommer att fortsätta sin undervisning på plats samt ett fåtal andra elever.

Information om distansstudier till våra elever och vårdnadshavare: 

Alla elever vid Tenhults naturbruksgymnasium förväntas ta eget ansvar och sköta sina studier på distans.

Information om hur studierna ska bedrivas och fortlöpande uppdateringar kommer att läggas ut på v-klass(Extern länk). Det är av yttersta vikt att du håller dig uppdaterad där!

Tänk också på att du måste logga in dig på v-klass via en webbläsare för att få tillgång till all den information som du behöver. Appen är alldeles för begränsad. 

Behöver du komma i kontakt med någon av dina lärare skicka ett meddelande via v-klass.