Forskningsprojekt: Framgångsfaktorer i undervisning

Therese Magnfält, hästlärare på Tenhults naturbruksgymnasium, Katarina Haraldsson vetenskaplig ledare på FoUrum utbildning Region Jönköpings län och Åsa Hirsh, lektor i pedagogik och arbetar med forskning vid Jönköping University.
Therese Magnfält, hästlärare på Tenhults naturbruksgymnasium, Katarina Haraldsson vetenskaplig ledare på FoUrum utbildning Region Jönköpings län och Åsa Hirsh, lektor i pedagogik och forskare vid Jönköping University.

Under tre års tid kommer ett forskningsteam att studera Tenhults naturbruksgymnasiums undervisning i ett projekt om framgångsfaktorer i undervisning.

– Vi kan glädjande berätta att Tenhults naturbruksgymnasium ingår i ett forskningsprojekt kring framgångsfaktorer i undervisning, berättar Anna Rosén, rektor på Tenhults naturbruksgymnasium. I förra veckan var första gången som forskningsteamet besökte oss.

Therese Magnfält, hästlärare på Tenhults naturbruksgymnasium, är en av tio deltagare i forskningsprojektet. Hon blev utvald att delta i projektet tack vare sin pedagogiska förmåga att lyckas med elevers lärande och höga måluppfyllelse i kurser som hon undervisar i. Hon har arbetat på Tenhults naturbruksgymnasium i 18 år och undervisar bland annat i Djurens biolog i hästkunskapskurserna och i Naturkunskap. Hennes sätt att undervisa skolans elever kommer att följas av teamet under tre års tid.

– Vi ser med spänning fram emot forskningsresultatet, säger Anna Rosén.

För mer information kontakta
Anna Rosén
Rektor på Tenhults naturbruksgymnasium
Telefon 010-242 68 04
Mobil 070-429 05 14
anna.rosen@rjl.se 

Therese Magnfält
Yrkeslärare inom häst på Tenhults naturbruksgymnasium
therese.magnfalt@telia.com