Gymnasievalet 2019

Glada elever och lärare blickar upp mot en vägskylt med förslag på olika yrken inom gröna näringar.

Viktig information, datum och tider inför ditt gymnasieval! Du vet väl om att du har möjlighet att söka till Tenhults naturbruksgymnasium oavsett var du bor! Vi har samverkansavtal med alla kommuner i Jönköpings län, men även om du bor utanför länet kan du söka till vår skola via frisök!

Ansökningskoder och frisök

Gymnasieansökan gör du via din hemkommun! 

När du söker till våra utbildningar på Tenhults naturbruksgymnasium väljer du ansökningskod enligt tabellen nedan. Tänk på att du kan göra flera val! 

Om du är osäker på vilket program du är/blir behörig till bör du söka flera av våra program.

  1. I första hand söker du en eller flera av våra inriktningar inom NATURBRUKSPROGRAMMET.
  2. I andra hand söker du vårt introduktionsprogram PROGRAMINRIKTAT VAL (IMVNB).
  3. I tredje hand söker du vårt introduktionsprogram YRKESINTRODUKTION (IMRNB).

EXEMPEL: Om du vid söktillfället är behörig att söka Programinriktat val (IMVNB) bör du ändå söka Naturbruksprogrammet samt vald inriktning som ditt förstahands val och sedan söka Programinriktat val (IMVNB) som ditt andrahands val, men även söka Yrkesintroduktionsprogrammet (IMYNB) som ditt tredjehands val, för att öka dina chanser att komma in. 

Ansökningskoder

 Program och inriktning

NBDJUHS 

Naturbruksprogrammet – Djur – Häst

NBDJUDV

Naturbruksprogrammet – Djur – Djurvård

NBLAN 

Naturbruksprogram – Lantbruk

NBTRA 

Naturbruksprogram – Trädgård

IMVNB

Introduktionsprogram 
Programinriktat val mot naturbruksprogrammet

IMYNB

Introduktionsprogram Yrkesintroduktion mot naturbruksprogrammet

Klicka på länkarna ovan om du önskar mer information om respektive inriktning/program.

OBS! Skolans huvudman är Region Jönköpings län. Om koderna inte finns med i ditt ansökningsformulär fyller du i dem själv. Ibland behöver du också uppge Region Jönköpings läns kommunkod som är 6600. 

Frågor angående din ansökan

Har du frågor om din ansökan eller är du orolig för att inte komma in, kontakta Anna Rosén, rektor på Tenhults naturbruksgymnasium, telefon 010-242 68 04, e-post anna.rosen@rjl.se

Individuella val och högskolebehörighet

När du väl har påbörjat din utbildning hos oss kommer du så småningom att göra ytterligare val gällande din gymnasieutbildning. Bland annat kommer du kunna välja om du vill läsa; grundläggande högskolebehörighet, särskild behörighet mot naturvetenskap (naturvetenskaplig profil med utökade kurser inom Ma, Fy och Ke), särskild behörighet mot samhällskunskap (utökade kurser inom Sh, Hi och Ma), företagande (utökade kurser inom företagsekonomi och entreprenörskap) eller andra individuella val. Mer information om dessa val får du under ditt första läsår.

Viktiga datum

Uppgifterna som anges i texten nedan gäller för följande kommuner; Jönköping, Habo, Mullsjö, Vaggeryd och Aneby. För övriga kommuner gäller eventuellt andra datum och tillvägagångssätt. Vänd dig till studie- och yrkesvägledaren på din skola för mer information! 

Januari

Ansökningswebben öppnar den 10 januari. Du hittar ditt lösenord genom att gå in på ansökningswebbenhttp://intag.skola.jonkoping.se(Extern länk) och sedan klicka på länken ”Hämta ditt lösenord här!” Logga sedan in och gör dina val. Du kan ändra dig ända fram till sista ansökningsdagen.

Februari

Den 10 februari är sista ansökningsdagen. Ansökningswebben stänger vid midnatt. Tänk på att rangordna dina val. Om du kommer in på ditt förstahandsval kan du inte välja att bli antagen på ett lägre val. Du måste göra mist tre val, men gör gärna fler val eftersom det ökar dina chanser att komma in.

April

Den preliminära antagningen görs under vecka 14 på dina betyg från höstterminen. Från den 10 april kan du logga in på ansökningswebben för att se ditt preliminära besked.

Maj

Den 10 maj är sista dagen för att ändra dina val. Ansökningswebben stänger vid midnatt.

Juni

I samband med skolavslutningen hämtar antagningskansliet ditt slutbetyg från grundskolan. 

Juli

Den 1 juli är antagningen klar. Då kan du logga in på ansökningswebben för att se ditt slutliga antagningsbesked.

Senast den 31 juli måste du svara på antagningsbeskedet via webben!

På antagningsbeskedet ser du också om du är obehörig till något val.  Du som gått sommarskola och blivit behörig är med i reservantagningen.

Augusti

I augusti påbörjas reservantagningen. Du kan följa din reservplacering på ansökningswebben genom att logga in med ditt lösenord.

Har du några frågor angående ansökan till gymnasiet, kontakta din studie- och yrkesvägledare på din skola!

Källa: www.jonkoping.se