Ansökan - Gymnasievalet 2021

Elev och lärare pekar och tittar mot en vägskylt med olika yrken inom naturbruksbranschen.

(Uppdaterad 2021-01-07) Viktig information, datum och tider inför ditt gymnasieval! Du vet väl om att du har möjlighet att söka till Tenhults naturbruksgymnasium oavsett var du bor! Vi har samverkansavtal med samtliga kommuner i länet, vilket även omfattar Tranås kommun. Men även om du bor utanför Jönköpings län kan söka till vår skola och program via frisök.

Så här söker du till oss  

Du ansöker till våra gymnasieutbildningar via ansökningswebben i din hemkommun. Kommunernas webbformulär ser olika ut och i vissa formulär måste du ange Region Jönköpings län (istället för din hemkommun) för att hitta till våra utbildningar. Ibland krävs det också att du uppger vår kommunkod vilket är 0680 och vissa formulär efterfrågar även Region Jönköpings läns antagningskod vilket är 6600. Vänd dig till din skolas studie- och yrkesvägledare om du behöver hjälp.

Ansökningskoder

 Program och inriktning

NBHAT 

Naturbruksprogrammet – Hästhållning

NBDJR

Naturbruksprogrammet – Djurvård

NBLAN 

Naturbruksprogrammet – Lantbruk

NBTRA 

Naturbruksprogrammet – Trädgård

IMVNB

Introduktionsprogrammet – 
Programinriktat val mot naturbruksprogrammet

IMYNB

Introduktionsprogrammet – Yrkesintroduktion mot naturbruksprogrammet

Om du är osäker på vilket program du är/blir behörig till bör du gardera dig genom att söka flera av våra program enligt följande modell:

  • I första hand söker du en eller flera av våra inriktningar vid NATURBRUKSPROGRAMMET.
  • I andra hand söker du introduktionsprogram PROGRAMINRIKTAT VAL mot naturbruk (IMVNB).
  • I tredje hand söker du introduktionsprogram YRKESINTRODUKTION mot naturbruk (IMYNB).

EXEMPEL: Om du vid söktillfället är behörig att söka Programinriktat val (IMVNB) bör du ändå söka en eller fler inriktningar vid Naturbruksprogrammet som ditt förstahands val och därefter söka Programinriktat val (IMVNB) som ditt andrahands val, men även söka Yrkesintroduktionsprogrammet (IMYNB) som ditt tredjehands val. Detta ökar dina chanser att komma in.  

Frisök

Frisök innebär att du har möjlighet att söka nationellt program i annan kommun än din hemkommun/samverkansområde även om utbildningen finns där. Du blir då mottagen i andra hand och erbjuds plats om där finns lediga platser kvar.  För att bli förstahandsmottagen utanför det egna samverkansområdet krävs särskilda skäl.

Frågor angående din ansökan

Har du frågor om din ansökan eller är orolig för att inte komma in, kontakta Anna Rosén, rektor på Tenhults naturbruksgymnasium, telefon 010-242 68 04, e-post anna.rosen@rjl.se

Individuella val och högskolebehörighet

Under ditt första läsår hos oss kommer du att göra ytterligare val gällande din gymnasieutbildning. Bland annat om du vill läsa kurser som ger grundläggande högskolebehörighet, särskild behörighet mot naturvetenskap (yrkesutgång naturvetenskaplig profil med utökade kurser i Ma, Fy och Ke), särskild behörighet mot samhällskunskap (utökade kurser i Sh, Hi och Ma), yrkesutgång företagande (med kurser inom företagsekonomi och entreprenörskap) eller andra individuella val.

Gymnasievalswebben

Mer information om gymnasievalet, viktiga datum samt hur du ansöker hittar du på Gymnasievalswebben Jönköpings kommun gymnasieval.jonkoping.se(Extern länk). Detta rör dig som bor i Jönköping, Habo, Mullsjö, Vaggeryd eller Aneby kommun. För övriga kommuner gäller eventuellt andra datum och tillvägagångssätt. Vänd dig till din skolas studie- och yrkesvägledare eller gå in på din hemkommuns webbplats för mer information. 

Ansök om internatboende

Från och med att du får ditt preliminära antagningsbesked har du möjlighet att ansöka om plats på skolans internat. 

För att vi ska kunna planera för boendet önskar vi få in din ansökan senast 20 maj. Anmälan är inte bindande utan kan tas bort om boende inte blir aktuellt. 

Mer information om skolans internat och hur du ansöker om boende.