Ansökan - Gymnasievalet 2022

Elev och lärare pekar och tittar mot en vägskylt med olika yrken inom naturbruksbranschen.

Viktig information, datum och tider inför ditt gymnasieval! Du vet väl om att du har möjlighet att söka till Tenhults naturbruksgymnasium oavsett var du bor! Vi har samverkansavtal med samtliga kommuner i länet, vilket också omfattar Tranås kommun. Men även om du bor utanför Jönköpings län kan du söka till vår skola och program via frisök.

Så här söker du till oss  

Du ansöker till våra gymnasieutbildningar via ansökningswebben i din hemkommun. Kommunernas webbformulär kan se olika ut. För att hitta till just våra utbildningar måste du i vissa formulär ange Region Jönköpings län (istället för din hemkommun). Ibland krävs det också att du uppger vår kommunkod vilken är 0680. En del formulär efterfrågar även Region Jönköpings läns antagningskod vilken är 6600. Vänd dig till din skolas studie- och yrkesvägledare om du behöver hjälp.

Ansökningskoder

 Program och inriktning

NBHAT 

Naturbruksprogrammet – Hästhållning

NBDJR

Naturbruksprogrammet – Djurvård

NBLAN 

Naturbruksprogrammet – Lantbruk

NBTRA 

Naturbruksprogrammet – Trädgård

IMVNB

Introduktionsprogrammet – 
Programinriktat val mot naturbruksprogrammet

IMYNB

Introduktionsprogrammet – Yrkesintroduktion mot naturbruksprogrammet

Om du vid ansökningstillfället är osäker på om du kommer att uppnå fullständig behörighet till det program som du avser att söka hos oss bör du gardera din ansökan genom att söka till flera program enligt följande modell:

  • I första hand söker du en eller flera av våra inriktningar vid NATURBRUKSPROGRAMMET.
  • I andra hand söker du introduktionsprogram PROGRAMINRIKTAT VAL mot naturbruk (IMVNB).
  • I tredje hand söker du introduktionsprogram YRKESINTRODUKTION mot naturbruk (IMYNB).

EXEMPEL: Om du vid söktillfället är behörig att söka Programinriktat val (IMVNB) bör du ändå söka en eller fler inriktningar vid Naturbruksprogrammet som ditt förstahands val och därefter söka Programinriktat val (IMVNB) som ditt andrahands val, men även söka Yrkesintroduktionsprogrammet (IMYNB) som ditt tredjehands val. Detta ökar dina chanser att komma in.  

Frisök och fri kvot

Frisök innebär att du har möjlighet att söka till gymnasieprogram i annan kommun trots att samma utbildning erbjuds i din hemkommun eller samverkansområde. Du blir då mottagen i andra hand, dvs du blir erbjuden plats om där finns lediga platser kvar.

Om du har särskilda skäl kan du även be om att din ansökan ska prövas för antagning i fri kvot. Detta gör du genom en särskild blankett som du bifogar tillsammans med din ansökan till gymnasiet. Blanketten hämtar du hos din studie- och yrkesvägledare.

Frågor angående din ansökan 

Har du frågor om din ansökan eller är orolig för att inte komma in, kontakta Anna Rosén, rektor på Tenhults naturbruksgymnasium, telefon 070-429 05 14 e-post anna.rosen@rjl.se

Individuella val och högskolebehörighet

Under ditt första läsår hos oss kommer du att göra ytterligare val gällande din gymnasieutbildning. Bland annat om du vill läsa kurser som ger grundläggande högskolebehörighet, särskild behörighet mot naturvetenskap (yrkesutgång naturvetenskaplig profil med utökade kurser i Ma, Fy och Ke), särskild behörighet mot samhällskunskap (utökade kurser i Sh, Hi och Ma), yrkesutgång företagande (med kurser inom företagsekonomi och entreprenörskap) eller andra individuella val.

Gymnasievalswebben

Mer information om gymnasievalet, viktiga datum samt hur du ansöker hittar du på Gymnasievalswebben Jönköpings kommun gymnasieval.jonkoping.se(Extern länk). Detta rör dig som bor i Jönköping, Habo, Mullsjö, Vaggeryd eller Aneby kommun. För övriga kommuner gäller eventuellt andra datum och tillvägagångssätt. Vänd dig till din skolas studie- och yrkesvägledare eller gå in på din hemkommuns webbplats för mer information. 

Ansök om internatboende

För att vi bättre ska kunna planera för boendet önskar vi få in din ansökan senast 20 maj. Anmälan är inte bindande utan kan tas bort om boende inte blir aktuellt. 

Mer information om skolans internat och hur du ansöker om boende.