Information med anledning av Coronaviruset

Coronavirus
Photo by CDC on Unsplash

Med anledning av utbrottet av coronavirus covid-19 bevakar Tenhults naturbruksgymnasium läget kontinuerligt och följer information från främst Folkhälsomyndigheten, Regeringen, Utrikesdepartementet och vår huvudman Region Jönköpings län. Dessa myndigheters råd och rekommendationer uppdateras löpande.

Håll dig uppdaterad

Till elever, personal och vårdnadshavare

I första hand informerar och uppdaterar vi våra elever, vårdnadshavare och personal via Vklass(Extern länk) men uppmanar också alla att hålla sig informerade via myndigheternas hemsidor.

Du får uppdaterad information och svar på de vanligaste frågorna om coronaviruset på följande webbplatser:

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om coronavirus(Extern länk)

Krisinformation.se(Extern länk)

Region Jönköpings län

Om du har frågor

För generella frågor om utbrottet bör du i första hand söka information via ovanstående källor.

Du kan också ringa 113 13 för svar om coronavirussjukdom covid-19. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Misstänker du att du är smittad av coronavirus, läs mer på Vårdguiden 1177.se.