Information till dig som har anläggningskort till Riddersbergs ridhus

Bilden visar en vägskylt med texten Riddersberg.

Trots tidigare besked kommer ridhuset på Tenhults naturbruksgymnasiums hästanläggning att fortsätta vara öppet för dig med anläggningskort fram till nytt besked kommer. Kolla alltid Riddersbergs ridhuskalender för besked om annan aktivitet eller tillfällig stängning!

I väntan på ny upphandling för rivning och bygge av stallet på hästanläggningen Riddersberg kommer vi tillsvidare att endast genomföra mindre förändringar vad gäller belysning i ridhuset samt vatten och elarbeten. 

Detta innebär att personer med anläggningskort är välkomna att nyttja ridhuset fram till dess att nytt besked kommer.

Direktlänk till Riddersbergs ridhuskalender med mer information om vilka dagar och tider som Tenhults naturbruksgymnasiums ridhus är tillgängligt.