Miljö- och hållbarhetsdag på Tenhults naturbruksgymnasium

Ikoner med de globala målen för hållbar utveckling.

Den 20 mars anordnar Tenhults naturbruksgymnasium en dag med fokus på miljö och hållbarhetsfrågor för skolans elever och personal. Utifrån Agenda 2030 och de globala målen vill skolan inspirera till minskad miljöpåverkan och ökat engagemang och kunskap inom området.

– Dagen innehåller många olika aktiviteter som alla fokuserar på miljö och hållbarutveckling, berättar Ola Lundmark verksamhetschef på Tenhults naturbruksgymnasium. Vi kommer bland annat att försöka uppskatta våra CO2 utsläpp med hjälp av appen  ”OneTonneFuture”, lyssna till en föreläsning med Per Gyberg, prefekt och lektor vid Linköpings universitet, och diskutera hur vi kan minska vår klimatpåverkan både på individnivå och för hela skolan.

Region Jönköpings läns miljöchef Maria Cannerborg inleder dagen. Därefter förs diskussioner kring hur och vad som kan förändras och förbättras inom hållbarhetsområdet. Utöver detta utlovas en hälsosam aktivitet i form av en vårdagjämnings-promenad med tipsrunda, möjlighet att prova elcyklar och elbilar samt god klimatsmart mat och närproducerad dryck.

– Målet är att vi tillsammans ska få uppleva en rolig och lärorik dag och samtidigt hitta konkreta tips på vad vi kan göra för att bidra till ett mer hållbart samhälle och  en sundare värld, avslutar Ola.