Skolan stänger

Lärare och lärarhund sitter framför datorn och förbereder nästa lektion.

Med anledning av Regeringens rekommendation och uppmaning om att stänga landets gymnasieskolor, har vår huvudman Region Jönköpings län beslutat att vi ska övergå till distans- alternativt fjärrundervisning.

Detta innebär att utbildningen fortsätter, men inte i skolans lokaler utan på distans. Eleverna skickas hem efter sin sista lektion idag 17 mars och internatet stänger. Beslutet gäller från och med 18 mars 2020 och tills vidare. 

Vi har även beslutat att begränsa vissa aktiviteter och evenemang på skolan som vi har inplanerade i vår. Mer information om detta hittar du här.

Information till våra elever angående distansstudier 

Alla elever vid Tenhults naturbruksgymnasium förväntas ta eget ansvar och sköta sina studier på distans.

Information om hur studierna ska bedrivas och fortlöpande uppdateringar läggs ut på  v-klass(Extern länk). Det är av yttersta vikt att du håller dig uppdaterad där!

Tänk också på att du måste logga in dig på v-klass via en webbläsare för att få tillgång till all den information som du behöver. Appen är alldeles för begränsad. 

Behöver du komma i kontakt med någon av dina lärare skicka ett meddelande via v-klass.