Skolstart höstterminen 2019

Välkommen till ett nytt läsår på Tenhults naturbruksgymnasium! Här följer information om när höstterminen börjar för respektive årskurs.

Årskurs 1

Onsdagen den 21 augusti är det upprop för samtliga ettor. Samling i skolans matsal klockan 10.00. Därefter blir det information, rundvandring, utdelning av busskort, lunch med mera. Dagen beräknas vara slut cirka klockan 15.00.

Det är viktigt att du är på plats denna dag eftersom din närvaro innebär att du tackar ja till utbildningen. Kontakta oss om du av någon anledning inte har möjlighet att närvara!

Ta med dig ditt antagningsbesked din första resdag till skolan, det gäller som biljett i kollektivtrafiken för dig som bor i Jönköpings län.

Ett välkomstbrev med mer information kommer att skickas ut till alla ettor i början på juli. I högerspalten hittar du länkar till välkomstbrevet, läsårstider och boendekontrakt för dig som har för avsikt att bo på skolans internat. 

De första veckorna kallar vi för introduktionsveckor vilket innebär att större delen av undervisningen kommer att ske ute på respektive inriktning. Därefter börjar ordinarie schema med undervisning omväxlande på anläggningarna och i skolans huvudbyggnad. 

Årskurs 2

Tvåorna inleder läsåret med självstudier den 21 augusti och läser enligt schema från och med torsdagen den 22 augusti.  

Årskurs 3

Treorna inleder läsåret med APL den 12 augusti, undantaget NV-eleverna som har något tidigare APL för att få möjlighet att läsa extra matematik och fysik. Ordinarie skolundervisning startar måndagen den 9 september.  

Gymnasiesärskolan årskurs 2-4

Gymnasiesärskolans elever i årskurs 2, 3 och 4 börjar den 22 augusti klockan 08.00. Samling i Lillhaga.  

Mer information

Välkomstbrev till alla ettor (NB- och IM-programmen), ht-19.(pdf-dokument)
Välkomstbrev till gymnasiesärskolans alla ettor, ht-19.
(pdf-dokument)
Mer information om skolans internat och till anmälningsformuläret.
Boendekontrakt och ordningsregler 2019-2020.(pdf-dokument) 
Läsårstider 2018-2020