Skolstart höstterminen 2020

En ko med en midsommarkrans på huvudet.

Välkommen till ett nytt läsår på Tenhults naturbruksgymnasium! Här följer information om när höstterminen börjar för respektive årskurs.

Årskurs 1

Torsdagen den 20 augusti är det upprop för samtliga ettor. Samling i skolans idrottshall klockan 10.00. Se flygfoto där idrottshallen är utmärkt.
Därefter blir det information, rundvandring, utdelning av busskort, lunch med mera. Dagen beräknas vara slut cirka klockan 15.00.

Det är viktigt att du är på plats denna dag eftersom din närvaro innebär att du tackar ja till utbildningen. Kontakta oss om du av någon anledning inte har möjlighet att närvara!

Ta med dig ditt antagningsbesked din första resdag till skolan, det gäller som biljett i kollektivtrafiken för dig som bor i Jönköpings län.

Ett välkomstbrev med mer information kommer att skickas ut till alla ettor i början på juli. I högerspalten (eller längst ner på sidan) hittar du länkar till välkomstbrevet, läsårstider, vägbeskrivning, internatinformation och boendekontrakt för dig som har för avsikt att bo på skolans internat. 

De första veckorna kallar vi för introduktionsveckor vilket innebär att större delen av undervisningen kommer att ske ute på respektive inriktning. Därefter börjar ordinarie schema med undervisning omväxlande på anläggningarna och i skolans huvudbyggnad. 

Årskurs 2

Tvåorna inleder läsåret med självstudier den 20–21 augusti och är tillbaka i skolan måndagen den 24 augusti. Skoldagen börjar då med klassråd kl 09.00 i huvudbyggnaden och därefter fortsätter undervisningen som vanligt enligt schema.   

Årskurs 3

Treorna inleder läsåret med APL. NV-eleverna går ut på APL den 3 augusti och är tillbaka i skolan den 31 augusti. Övriga treor går ut på APL den 17 augusti och är tillbaka i skolan den 14 september.   

Gymnasiesärskolan årskurs 2-4

Gymnasiesärskolans elever i årskurs 2, 3 och 4 börjar den 24 augusti klockan 09.40. Samling i Lillhaga.