Studenten 2023

Svenska flaggan som vajar mot en klarblå himmel.

Under vecka 24 firar vi  studenten vid två olika tillfällen här på Tenhults naturbruksgymnasium. Släkt och vänner är varmt välkomna att ta emot eleverna när de springer ut.

Vänligen respektera att endast konfetti av nedbrytbart papper är tillåtet!

Studentdag för gymnasiesärskolans program

Torsdagen den 15 juni springer våra avgångselever från gymnasiesärskolans program Skog mark djur (SMD) ut från Tenhults naturbruksgymnasium. Släkt och vänner är varmt välkomna att ta emot dem i Lillhagas trädgård kl 12.30.

Hitta till Lillhaga: Länk till Google maps där Lillhaga är markerad. (Extern länk)

Studentdag för övriga program

Fredagen den 16 juni springer våra avgångselever från de treåriga programmen ut från Tenhults naturbruksgymnasium. Släkt och vänner är varmt välkomna att ta emot dem utanför skolans huvudentré cirka klockan 11.30. Utspringen sker klassvis.  

Hitta till huvudbyggnaden: Länk till Google maps där skolans huvudbyggnad är markerad. (Extern länk)

Mer information om Tidsschemat för avgångseleverna den 16 juni.