Tenhults naturbruksgymnasium vann Klimatpriset 2019

Tre män står med blommor och diplom
Klimatpriset 2019 togs emot av Kalle Andrén, trädgårdselev klass 18T på Tenhults naturbruksgymnasium, skolans miljöombud Johan Göransson och verksamhetschef Ola Lundmark. Foto: Alexandra Svedberg

Tenhults naturbruksgymnasium tilldelas Jönköpings läns klimatpris 2019. Skolan är ett stort föredöme och inspirationskälla för hela Jönköpings län, och visar att det framgångsrikt går att kombinera miljö, klimat, landsbygd och hållbarhet, enligt motiveringen.

– Jag är överväldigad, det är fantastiskt, säger Ola Lundmark verksamhetschef på Tenhults naturbruksgymnasium.

Det är första gången priset tillfaller en verksamhet inom Region Jönköpings län. Det var dessutom i år hård konkurrens där skolan var en av 33 nominerade, fler än någonsin tidigare.

Prisutdelningen var startskottet på klimatveckan som inleddes den 4 september 2019. På Spiras scen stod landshövding Helena Jonsson och presenterade de fem finalisterna; Värnamo åkeri, Tenhults naturbruksgymnasium, Hållbarhetsbalen, Emåförbundet och Lyndon McLeod. På scenen fanns också representanter från alla de nominerade. Kalle Andrén, elev vid trädgårdsutbildningen, miljöombud Johan Göransson och verksamhetschef Ola Lundmark var de som representerade Tenhults naturbruksgymnasium och var också de som fick ta emot priset när vinnaren tillkännagavs.

Miljöarbetet märks överallt

Under lång tid har Tenhults naturbruksgymnasium arbetat med miljöförbättringar genom en lång rad åtgärder, exempelvis bedriver skolan sedan 1997 ett ekologiskt KRAV-certifierat jordbruk, skolan har investerat i en rad eldrivna fordon, belysning och fönster har bytts ut för att spara energi och det nya häststallet kommer att förses med solceller för att försörja byggnaden med el.

– Miljöarbetet märks överallt på skolan, säger Kalle Andrén från klass 18 Trädgård. Det märks bland annat på maten och att vi kör elbil.

Långsiktigt hållbarhetsarbete kopplas till Agenda 2030

Skolan arbetar även mer långsiktigt och strukturerat med hållbarhetsfrågor där åtgärder och aktiviteter kopplas till de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Som exempel kan nämnas att eleverna diskuterar målen under klassråden och ger förslag till skolkonferensen som sedan beslutar om eventuella aktiviteter och åtgärder.

– Vi ser en stor vinst och pedagogisk finess med att använda oss av de globala målen för att höja våra egna mål inom arbetet med hållbar utveckling och samtidigt öka allas vår kompetens inom området, berättar Ola.

FAKTA: Klimatrådets klimatpris  
Sedan år 2012 delar Klimatrådet ut Klimatpris till framstående och innovativa satsningar inom klimatområdet i Jönköpings län. Klimatpristagaren ska på ett förtjänstfullt sätt bidra till Klimatrådets vision eller på annat sätt bidra till att främja länets klimatarbete. Klimatrådet är en samverkansorganisation med medlemmar från samhällets olika hörn; privata och ideella organisationer, myndigheter och kommuner.

Mer information om Klimatrådet i Jönköpings län klimatveckan.(Extern länk)