Toppbetyg från SLU hippologenheten

Tenhults naturbruksgymnasium satsar på kvalitet i välutbildade hästar och välutbildad personal. På bild från vänster Eva Ingesson, Jannike Almsgård, Anne Eriksson och Anna Rosén (rektor). Foto: SLU hippologenheten
Foto: SLU hippologenheten

Hippologenheten vid Sveriges lantbruksuniversitet ger Tenhults naturbruksgymnasiums hippologer fint betyg!