Vi är hbtq-diplomerade

Regnbågsfärgat hjärta

Efter två dagars utbildning är nu delar av skolans verksamhet hbtq-diplomerad berättar en glad och mycket stolt Ola Lundmark, verksamhetschef på Tenhults naturbruksgymnasium.

Diplom som verifierar att delar av Tenhults naturbruksgymnasiums verksamhet är hbtq-diplomerad.Utbildningen, som sker i Region Jönköpings läns regi, syftar till att ge ökade kunskaper om homosexuellas, bisexuellas, trans- och queerpersoner rättigheter och hälsosituation.

Och nu har all personal inom skolans ledningsgrupp och elevhälsa fått färdigheter för att tillämpa ett inkluderande och icke-heteronormativt förhållningssätt i sitt fortsatta arbete.