Naturunderstödd rehabilitering - Grön rehab

Region Jönköpings län erbjuder naturunderstödd rehabilitering till personer som har eller är i riskzonen för stressrelaterade besvär. Det kan handla om utmattningssyndrom, stressrelaterad psykisk ohälsa (ej posttraumatiskt stressyndrom) samt smärta som utvecklats i samband med långvarigt stresstillstånd.

Naturunderstödd rehabilitering bygger på forskning om naturens goda förmåga att ge återhämtning och minskad stress. 

Behandlingen är förlagd till Tenhults naturbruksgymnasium där arbetsterapeut och psykolog samverkar med skolans trädgårdsmästare.