Årets kultur- och arbetsstipendiater utsedda

Konstnären Ann Böttcher och fotografen Mats Andersson får Region Jönköpings läns kulturstipendium 2017 och dansaren Stina Nilsson och animatörerna Fredrik Andersson och Boonsri Tangtrongsin får årets arbetsstipendium.

Kulturstipendiaten Ann Böttcher

Ann Böttcher får Region Jönköpings läns kulturstipendium på 25 000 kr med följande motivering:
"För konstnärliga undersökningar med utgångspunkten i nationalism, natur och hantverkstradition, som öppnar våra ögon för den komplexa samtiden."

Samtidskonstnären Ann Böttcher är född och uppvuxen i Bruzaholm, men är numera bosatt i Malmö. Hon är samtidskonstnär och arbetar med teckning, installationer, arkivmaterial och textil. I hennes verk möts nationalism, natur och hantverkstradition.

Hon fick 2016 ett av Sveriges största konststipendium, Barbro & Holger Bäckströms stipendium.

Ann Böttcher har utbildat sig på Östra Grevie folkhögskola, Nordiska konstskolan i Karleby, Konstfack i Stockholm samt Konsthögskolan i Malmö.

Hennes verk har bland annat visats på Moderna Museet, Stockholm, stiftelsen Wanås utställningar, Galerie Nordenhake, Berlin, Vandalorum och Malmö konstmuseum.

Kulturstipendiaten Mats Andersson

Mats Andersson får Region Jönköpings läns kulturstipendium på 25 000 kr med följande motivering:
"För en inblick i djurens värld. Det frusna ögonblickets skönhet."

Fotografen Mats Andersson är från Jönköping. Han studerade foto på Konstindustriskolan i Göteborg under 1980-talet. Detta följdes av ett jobb som Art Director och fotograf i reklambranschen. Sedan 1989 arbetar han som AD och fotograf på Concret Reklam AB i Jönköping. Han är sedan 2009 ansluten till fotobyrån Mascot i Stockholm.

Han har utsetts till Wildlife Photographer of the Year 2016 (Black and White). Wildlife Photographer of the Year in Scandinavia, 2016 (NNPC). Vinnare av NNPC 2016 (Nordic Nature Photo Contest). Blev årets naturfotograf i Sverige 2016. Hans bilder har publicerats i olika tidningar, tidskrifter och kalendrar och visats på utställningar. Han har gett ut tio fotoböcker.
matsandersson.nu(Extern länk)

Arbetsstipendiaten Stina Nilsson

Stina Nilsson får Region Jönköpings läns arbetsstipendium på 25 000 kr med följande motivering:
"För en stark tro på danskonsten som konstnärligt uttrycksmedel, som bygger nätverk för dansens utveckling i länet."

Dansaren Stina Nilsson är född och uppvuxen i Jönköping. Tog 2009 examen som dansare från Skolen for Moderne Dans i Köpenhamn och jobbade därefter som frilansande dansare med bas i Köpenhamn och Berlin fram till 2014. Hon flyttade tillbaka till Sverige 2016 och har därefter verkat bland annat som danslärare och frilansande dansare.

Arbetsstipendiet kommer Stina att använda för att få tid att och bygga upp nätverk för att kunna verka som professionell dansare i länet, något som på sikt kan bli till många bra samarbeten som gynnar både hennes konstnärskap och regionens kulturliv.

Arbetsstipendiaterna Fredrik Andersson och Boonsri Tangtrongsin

Fredrik Andersson och Boonsri Tangtrongsin får Region Jönköpings läns arbetsstipendium på 25 000 kr med följande motivering:
"För två konstnärskap med experimentlusta, som med en egen konstnärlig identitet suddar ut gränserna mellan bildkonsten och filmmediet."

Animatör Fredrik Andersson bor i Eksjö. Utbildad vid Konstfack institutionen för animation och animerad film 2002-2003. Fick 2008 Konstnärsnämndens arbetsstipendium bild och form och 2016 Konstnärsnämndens arbetsstipendium film. Hans animerade filmer har visats på filmfestivaler och konstutställningar över hela världen, senast 2016 vann filmen ”Watch Alice Bleed” publiken pris på och fick juryns hedersomnämnande på Stockholm Experiment & Animation festival.

Animatören Boonsri Tangtrongsin är född och uppvuxen i Thailand, bor och arbetar i Eksjö. Utbildad vid Konstfack institutionen för animation och animerad film 2004-2005, Malmö Konsthögskola, programmet för fri konst 2005-2007. Bangkok Universitet, programmet för fri konst 1996-2000. Har tidigare fått ett målinriktat arbetsstipendium, från Konstnärsnämnden och utmärkelser för flera animerade filmer.
www.boonsri.com(Extern länk)

Arbetsstipendiet kommer de att använda för att tillsammans förverkliga egna idéer på egna villkor. Allt filmarbetet kommer att göras i Eksjö.

Stipendierna delas ut varje år

Region Jönköpings län delar varje år ut totalt 100 000 kronor i form av kultur- och arbetsstipendier. Stipendiaterna utses av Region Jönköpings nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Kulturstipendiet ska stödja och uppmuntra inom områdena litteratur, dans, film, musik, bildkonst, konsthantverk, teater, foto, hembygdsvård och folkbildning. I bedömningen ingår också hur utvald stipendiat kan påverka kunskapen inom ett konst- eller bildningsområde, med koppling till den regionala kulturplanen.

Arbetsstipendiet ska ge aktiva kulturarbetare möjlighet att under viss tid ägna sig åt kulturarbete utan avbrott eller för att ta tillvara idéer och uppslag samt stimulera till experiment inom det kulturella området.

Mer information

Om kultur- och arbetsstipendierna och tidigare stipendiater.

Arbetsstipendier

Kulturstipendier

Stipendierna delas ut i samband med regionfullmäktige den 7 november 2017.