Sök regionens arbetsstipendium senast 1 juli

Region Jönköpings län vill med arbetsstipendiet ge aktiva kulturarbetare möjlighet att arbeta fokuserat med sitt skapande eller för att ta tillvara idéer och uppslag inom konstområdena: litteratur, folkbildning, dans, film och rörlig bild, musik, bild och form, hemslöjd, teater, museum och kulturarv.

Arbetsstipendiet kan även användas för att stimulera till experiment inom det kulturella området. Stipendier kan delas ut till en eller flera kulturarbetare i samverkan, ansökan ska innehålla en motivering för hur stipendiet ska användas.

Varje år delar Region Jönköpings län ut totalt 100 000 kronor i form av kultur- och arbetsstipendier. Stipendierna delas ut till personer som är bosatta i Jönköpings län eller på annat sätt har anknytning till länet.

Ansökningar till Region Jönköpings läns arbetsstipendium skickas in via Kulturdatabasen senast den 1 juli 2019.

Arbetsstipendier inom kultur, Utveckling i Jönköpings län