Stort bidrag till konstnärlig utveckling och inkludering

Tre personer som uppträder
ShareMusic arbetar för inkludering och ett samhälle där alla kan ta plats, synas och verka. Tillgänglighet och delaktighet är grunden – scenkonsten är verktyget för att uppnå detta. Foto: ShareMusic/Åsa Rosén

Region Jönköpings län har i samverkan med Region Skåne och Västra götalandsregionen fått 2,1 miljoner i regionala utvecklingsbidrag från Kulturrådet för att gemensamt utveckla ShareMusic & Performing Arts till ett nationellt kunskapscentrum för konstnärlig utveckling och inkludering.

- Det är ett stort erkännande av vårt arbete och frågorna vi brinner för, säger Sophia Alexandersson,  verksamhetschef och konstnärlig ledare ShareMusic & Performing Arts. Vi har under åren samlat på oss mycket erfarenheter och kunskaper, som vi kan dela med oss. Det här kommer att skapa positiva ringar på vattnet och förstärker utvecklingen av scenkonsten.

De tre samverkande regionerna vill med gemensamma insatser utveckla ShareMusic till en nationellt samlande kraft för konstnärlig utveckling och inkludering.

- Ett kunskapscentrum är till gagn för scenkonsten i alla de tre sökande regionerna, det kommer att stärka ett inkluderande och tillgängligt förhållningsätt inom scenkonsten både regionalt och nationellt, säger Jörgen Lindvall, kulturchef Region Jönköpings län.

Målet under de tre åren utvecklingsarbetet pågår är att hitta strukturer och arbetssätt för ShareMusics kunskapscentrum som gör att det kan permanentas. Ett kunskapscentrum som tydliggör ShareMusic mål och inriktning. Projekt som initierar konstnärlig utveckling får ett syfte i det långsiktiga arbetet och de förfinade arbetsmetoderna. Förhoppningsvis leder det här till att ännu fler organisationer vill samarbeta med ShareMusic.

Om ShareMusic & Performing Arts

ShareMusic & Performing Arts är en internationell kulturorganisation som arbetar med konstnärlig utveckling och innovativ scenkonst. Visionen är att alla människor ska ha möjlighet att uttrycka sig konstnärligt i en värld där olikheter ses som värdefulla. ShareMusic arrangerar och leder kurser i scenkonst, skapar banbrytande föreställningar och startar konstnärliga processer.  Samarbetsprojekt genomförs över hela Sverige och internationellt och omfattande kunskapsspridning bedrivs. Verksamheten är av hög konstnärlig kvalitet och målgrupperna är alla människor, utifrån allas unika förutsättningar.

ShareMusic arbetar för inkludering och ett samhälle där alla kan ta plats, synas och verka. Tillgänglighet och delaktighet är grunden – scenkonsten är verktyget för att uppnå detta. Verksamheten drivs av den ideella föreningen ShareMusic & Performing Arts sedan 2003, med kansli i Gränna och regionala kontor i Göteborg och Malmö.  Finansiering sker genom offentliga medel, projektstöd samt egna intäkter.